Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


jorge_cebreiros_empresario

Jorge Cebreiros, empresario

A primeira vista, a relación de cargos institucionais de Jorge Cebreiros podería inducir a pensar nunha persoa distante e inaccesible pero quen o coñece de hai tempo sabe que é todo o contrario.

Lidar co institucional, sobre todo nestes tempos, non é sinxelo, por iso admírame a súa capacidade, sobre todo pola extremada cortesía de que fai gala mesmo cando se enfada. Coincidimos nalgunhas contornas de negociación, como a constitución do Cluster TIC de Galicia, e coñezo de primeira man o seu talento conciliador pero firme e a capacidade de manter a visión estratéxica durante o proceso.

Precisamente por esa comprensión dos procesos, e polo seu coñecemento sobre proxectos innovadores, propios e alleos debido ás súas contornas institucionais, reforzounos a súa opinión. Porque Jorge, ademais de Socio Director InfoJC é tamén: Presidente de Ineo (Asociación Multisectorial Galega TIC), Presidente de CONETIC (Confederación Nacional de Empresas TIC), Presidente de SPORA (Consello Nacional das Telecomunicacións, Tecnoloxías da Información e a Comunicación), Membro do Consello Asesor de I+D da Xunta de Galicia…


“¡Pero es que además me parece de una innovación el proyecto…!”


- Sorprendido? Era o que esperabas? Que che pareceu?

Sorprendido, ¡gratamente sorprendido además! Yo creo que además se toca el tema con una sensibilidad, con un cariño que… bueno, ¡hai que transmitir las felicitaciones por el trabajo! ¡Sorprendido, gratamente!

- Que foi o que máis che gustou da película?

Pues mira, la aproximación que se hace… ¡la realidad!, El haber visto la realidad de estas personas. Nosotros tenemos cierta sensibilidad con personas con discapacidad y la verdad es que se ha hecho una aproximación… cariñosa, muy cariñosa y… me ha gustado mucho.

- Ao final da película vese que efectivamente conseguiron o obxectivo inicial que era rodar unha curta, os resultados non veñen sós, eso sabémolo moi ben nestos momentos de crise, agora… Implicarse ou morrer?

Sí, sin duda, pero es que además me parece de una innovación el proyecto… eh, tratar de resumir tres años de vivencia, de trabajo duro, de repetir, repetir, repetir… tratar de condensarlo en una hora excasa, una hora y poco excasa me parece un trabajo de innovación importante.

Y ahora a las empresas no le quedan a las empresas nada más que… innovarse o morir.

- Ganas de ver a curta, agora?

Sí, sí, ¡sin duda! ¡estamos ansiosos!


jorge_cebreiros_empresario.txt · Última modificación: 2017/05/12 19:35 por isabel